Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW

Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW

Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW

Melalui penanaman pada diri generasi muda tentang kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, akan melahirkan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah dengan mengikuti Sunnah Rasulullah. Sehingga suri tauladan kehidupan (uswah hasanah) Muhammad SAW dapat diserap dalam pikiran dan perilaku mereka.

Close Menu